Gå til innholdet

Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi (Stiftelsen), Slemdalsveien 1, Oslo er databehandler for registering av personopplysninger i forbindelse med virksomheten og realisering av formålet som er å bidra til å fremme utviklingen av norsk apotekfarmasi, blandt annet gjennom finansiering av opplæring og relevante studier og prosjekter.

Stiftelsen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger. Stiftelsen er opptatt av personvernet til personer hvor Stiftelsen har registrert personopplysninger:

  • Styremedlemmer
  • Søkere om støtte
  • Leverandører
  • Andre samarbeidspartnere

For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer. 

Les hele personvernerklæringen her